tupkis

tupkis
3 tùpkis sm. (2) žr. 1 tupkė: Jam (arkliavagiui) gerai išperdavai kailį ir dar į tùpkį pasodydavai Gsč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tupkis — 1 tùpkis, ė smob. (2) NdŽ, KŽ, Krž, Als, Šv kas mažas, kresnas, nevikrus, neapsukrus: Ans tùpkis, t. y. nekilnios stovylos J. Ką toks tupkelis greit pabėgs Snt. Tup tup kaip tas tùpkis ir aš eitu End. Ir šokėja, ir dainininkė buvau, dabar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tupkis — 2 ×tùpkis (vok. Topf) sm. (2) indas vandeniui pasisemti, laikyti: Tùpkį duok man Krg.║ kiekis, telpantis tokiame inde: Šiandien jis išgėrė visą tùpkį vandens Šk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tūpti — tū̃pti, tùpia (tū̃pia K, Škn, Dkš, Brž, tum̃pa Slm), ė intr. 1. R, MŽ, N, J, L, Rtr, FrnW, KŽ leistis, lenkiant kojas (apie paukščius, vabzdžius): Višta tùpia, atsitūpė gūžtoje DŽ. Žąsys tū̃pia į gūžtas NdŽ. Kur reikia vaikščiot, tai tenai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Urkesch — Urkeš (moderner Name Tell Mozan) ist ein bronzezeitlicher Siedlungshügel (Tell) in Syrien, der im späten 3. und frühen 2. Jahrtausend besiedelt war. Die frühesten bisher aufgedeckten Siedlungsreste stammen aus Frühdynastischer Zeit.… …   Deutsch Wikipedia

  • Urkesh — Urkeš (moderner Name Tell Mozan) ist ein bronzezeitlicher Siedlungshügel (Tell) in Syrien, der im späten 3. und frühen 2. Jahrtausend besiedelt war. Die frühesten bisher aufgedeckten Siedlungsreste stammen aus Frühdynastischer Zeit.… …   Deutsch Wikipedia

  • Urkeš — (moderner Name Tell Mozan) ist ein bronzezeitlicher Siedlungshügel (Tell) im Nordosten von Syrien, der im späten 3. und frühen 2. Jahrtausend besiedelt war. Die frühesten bisher aufgedeckten Siedlungsreste stammen aus der Frühdynastischen Zeit ab …   Deutsch Wikipedia

  • kilnus — kilnùs, ì adj. (4) K, BŽ60, FT 1. doras, taurus: Šalin, kas sudrumsčia kilniąsias mintis! S.Nėr. Tarybinį kūrėją įkvepia didiems darbams šviesūs ir kilnūs uždaviniai (sov.) P.Cvir. Kilniųjų Lenino idėjų įkvėpta tarybinė liaudis iškovojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patįsoti — 1 patįsoti intr. Alvt kiek pagulėti, padrybsoti: Nugriūk patįsoti Šn. Aš pirma patįsau, tik tada einu valgyt Mrj. Prisisprogęs patįsojo, prasiblaivė kiek Rdn. Tūpkis čia šalimais, duok man kiek patįsoti, o jei kas ateitų, tuoj mane kelk J.Balč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažemys — pažemỹs sm. (3b), pãžemis (1) NdŽ 1. erdvė palei žemę: Tūpkis – pažemỹ dūmų nėra (pirtyje) Ob. Pačiu pãžemiu kulka nuejo Ds. Kregždės laksto pãžemiu prieš lietų J. Kregždė in lietaus pãžemiu skraido Dv. Ir paukštis savo vaikus moko lakioti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tupkė — 2 ×tùpkė sf. (2) Bdr žr. 2 tupkis …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”